Jubileusz 25-lecia kapłaństwa Księdza Proboszcza Stanisława

13 czerwca podczas nabożeństwa fatimskiego uczciliśmy jubileusz 25-lecia kapłaństwa Księdza Proboszcza Stanisława

Życzenia w imieniu całej parafii złożyli przedstawiciele Rady Parafialnej, Liturgicznej Służby Ołtarza i Dziewczęcej Służby Maryjnej. Mszę św. w intencji Księdza Proboszcza odprawił brat Mateusz Włosiński.