Pogrzeb

Dokumenty potrzebne do katolickiego pogrzebu

  • akt zgonu
  • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO