Historia parafii

Początki parafii

Od wieków mieszkańcy Kobyla pokonywali długą i uciążliwą drogę do kościoła parafialnego w Starym Wiśniczu. W naszej miejscowości znajdowała się jedynie mała, ciasna i duszna kaplica. Po wielu latach starań mieszkańców Kobyla o własny kościół parafialny, nadszedł ważny dzień, 29 czerwca 1989 roku ks. abp Jerzy Ablewicz ustanowił parafię Kobyle, której proboszczem został mianowany ks. Józef Pawula.

Początki budowy kościoła

Budowa plebanii
Budowa plebanii

Poświęcenie i wmurowanie kamienia węgielnego 13.05.1990 r.

W 1990 roku został poświęcony plac pod budowę kościoła. 13 maja 1990 roku ks. bp Józef Gucwa dokonał poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego z hasłem: „Fatima nadzieją świata”.

Dzięki dużemu zaangażowaniu parafian oraz ks. proboszcza świątynia została wzniesiona bardzo szybko.

Uroczyste wejście do nowego kościoła

Uroczyste wejście do nowego kościoła miało miejsce 17 listopada 1991 roku. Wielkie było wzruszenie parafian na widok pięknej świątyni. Zdobiły go: tabernakulum z Najświętszym Sakramentem i marmurowy ołtarz – fundacja miejscowych kamieniarzy. 24 maja 1992 roku ks. bp Józef Życiński dokonał poświęcenia kościoła.

Zmiana proboszcza, wprowadzenie nabożeństw fatimskich

27 czerwca 1992 roku nastąpiła zmiana proboszcza, do naszej parafii przybył ks. Marian Kwaśniak. Od 13 sierpnia zostały wprowadzone przez księdza proboszcza nabożeństwa fatimskie, które odbywają się od 13 maja do 13 października każdego roku. W tym samym miesiącu powstały Róże Żywego Różańca – Róże Matek i Ojców. W 1993 roku zostały zakupione dwa konfesjonały oraz nowe ławki do kościoła.

Nowy proboszcz - ks. Marian Kwaśniak
Nowy proboszcz – ks. Marian Kwaśniak
Pierwsza procesja fatimska
Pierwsza procesja fatimska

W dniach 13–14 maja 1994 roku ks. bp Władysław Bobowski dokonał pierwszej wizytacji i poświęcił trzy dzwony: „Maryję”, „Józefa” i „Mariana”, które w kwietniu 1995 roku zawieszono na wieży kościelnej. W lipcu 1995 roku nowym proboszczem parafii w Kobylu został ks. Kazimierz Rybski. Przez następne lata prowadzone były dalsze prace upiększające kościół i teren wokół niego.

Prymicje ks. Jana Adamczyka

31 maja 1998 roku święcenia kapłańskie przyjął ks. Jan Adamczyk, pierwszy ksiądz pochodzący z parafii Kobyle. Ciekawostką jest to, że jest on wyświęcony jako pierwszy kapłan Diecezji Tarnowskiej przez nowego ks. bp. Wiktora Skworca.

Od roku 1999 ksiądz proboszcz zachęcał do odmawiania różańca przed niedzielną Mszą św. o godz. 10.00 oraz wprowadził nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Początkowo różaniec odmawiał jeden z parafian, od roku 2005 włączone zostały również Róże Różańcowe. We wrześniu 1999 roku w prezbiterium nad tabernakulum wykonano mozaikę przedstawiającą scenę z objawień fatimskich.

Nawiedziny obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej

Jubileuszowy 2000 rok przeżywany był również jako przygotowanie parafii do nawiedzin Matki Bożej Jasnogórskiej. W tym roku do kościoła zakupiono nowy żyrandol i nagłośnienie. W dniach 25–26 lutego 2001 roku naszą parafię nawiedził cudowny obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Uroczystość tę poprzedziły misje parafialne, było to wielkie przeżycie duchowe dla parafii.

Budowa kaplicy cmentarnej

We wrześniu 2001 roku rozpoczęto budowę kaplicy na cmentarzu parafialnym, dzięki sprzyjającej pogodzie i ofiarnej pracy parafian na uroczystość Wszystkich Świętych była gotowa w stanie surowym. Doprowadzono również prąd na cmentarz.

W roku 2002 w Diecezji Tarnowskiej wprowadzono całodzienną adorację Najświętszego Sakramentu w wytypowanym kościele. Dla naszej parafii jest to dzień 23 września. 26 – 27 maj 2004 roku to dni, w których gościł u nas obraz Matki Bożej Bocheńskiej. 2 listopada 2004 roku w Dzień Zaduszny została odprawiona w kaplicy cmentarnej pierwsza Msza św. Poświęcenia kaplicy dokonał w czasie wizytacji w listopadzie ks. bp Stanisław Budzik. W czasie Świąt Bożego Narodzenia przy rozdawaniu Eucharystii księdzu proboszczowi pomagali po raz pierwszy świeccy szafarze nadzwyczajni: pan Wojciech Nowak i pan Edward Kaczmarczyk.

W 2005 roku zaczęto odprawiać nabożeństwa pogrzebowe w kaplicy cmentarnej. Po zakończeniu prac na cmentarzu – brama, chodnik, oświetlenie, tynk zewnętrzny – skoncentrowano się na dalszym upiększaniu kościoła. W marcu 2008 roku trzy pierwsze okna w świątyni ozdobiły piękne witraże. Do roku 2011 były już we wszystkich oknach, ich fundatorzy upamiętnieni są na każdym z nich. W roku 2009 zakupiono krzyż i świeczniki przed ołtarz, wykonano nagłośnienie na zewnątrz kościoła.

W latach 2010–2013 w dalszym ciągu prowadzone były prace przy kościele, przebudowano ścianę wschodnią, wymieniono grzejniki, pomalowano kościół i dach kościoła, zmodernizowano oświetlenie i nagłośnienie, a w kaplicy cmentarnej zmodernizowano prezbiterium. Ożywiono kult Matki Bożej Fatimskiej poprzez wprowadzenie nowych elementów do nabożeństw fatimskich od 13 maja do 13 października, na wzór nabożeństwa w Fatimie. W adwencie 2013 roku w parafii odbyły się misje przed jubileuszem 25 lecia powstania parafii.

Rok jubileuszowy 2014

Rok 2014 był rokiem jubileuszowym dla naszej wspólnoty parafialnej. Odpust ku czci Matki Bożej Fatimskiej był połączony z jubileuszem parafii. Uroczystemu nabożeństwu przewodniczył ks. bp Władysław Bobowski. Powołano w parafii Akcję Katolicką i reaktywowano Parafialny Oddział Caritas. W dniach 4–5 sierpnia naszą wspólnotę parafialną nawiedził obraz Miłosierdzia Bożego „Jezu Ufam Tobie”. Z tej okazji uroczystą Mszę św. odprawił i homilię wygłosił ks. bp Andrzej Jeż. W roku tym wymieniono kotłownię na gazową, wykonano salę katechetyczną, zmieniło się otoczenie kościoła – posadzono nowe krzewy, a przed plebanią stanęła figura Matki Bożej Fatimskiej.

Światowe Dni Młodzieży 2016

W roku 2016 nasza parafia, podobnie jak cała Ojczyzna przeżywała 1050 rocznicę Chrztu Polski, Światowe Dni Młodzieży i przyjazd do Polski Papieża Franciszka. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy w naszej parafii gościli młodzi Francuzi, którzy przybyli do Polski na Światowe Dni Młodzieży.

sdm
Wolontariusze parafialni ŚDM z pielgrzymami z Francji
Grupa pielgrzymów z Bordeaux, którą gościliśmy w naszej parafii
Grupa pielgrzymów z Bordeaux, którą gościliśmy w naszej parafii

Nowy proboszcz – ks. Stanisław Kuczaj

Na początku września 2016 roku parafię objął nowy proboszcz ks. Stanisław Kuczaj. Dotychczasowy proboszcz ks. Kazimierz Rybski przeszedł na emeryturę.

 

Informacje o aktualnych wydarzeniach w naszej parafii można znaleźć w zakładce wydarzenia!