Małżeństwo

Weekendowy kurs przedmałżeński w Brzesku (1-3 października). Więcej informacji tutaj.

Dokumenty potrzebne do zawarcia sakramentu małżeństwa

 • aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu
 • dowody osobiste
 • ostatnie świadectwo katechizacji
 • świadectwo bierzmowania
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne — tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny

Dokumenty niezbędne do zawarcia małżeństwa konkordatowego

Małżeństwo konkordatowe to małżeństwo kościelne, które wywiera skutki cywilno-prawne. Instytucja ta została wprowadzona w 1998 r. kiedy to Stolica Apostolska podpisała z Polską ustawę konkordatową.

Formalności ślubne w Urzędzie Stanu Cywilnego

Do Urzędu Stanu Cywilnego narzeczeni udają się po zaświadczenie o braku okoliczności wykluczających zawarcie związku małżeńskiego. W celu uzyskania zaświadczenia kandydaci do małżeństwa muszą przedłożyć w USC następujące dokumenty:

 • dowód osobisty,
 • skrócony odpis aktu urodzenia,
 • pisemne zapewnienie, że nie wie się o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
 • osoba rozwiedziona musi dołączyć skrócony odpis aktu małżeństwa z informacją o rozwodzie,
 • wdowa lub wdowiec dołącza akt zgonu małżonki lub małżonka,
 • postanowienie (zgoda) sądu rodzinnego na zawarcie związku małżeńskiego w przypadku osób niepełnoletnich.

Osoby zwracające się o wydanie zaświadczenia muszą pamiętać, że jest ono ważne tylko 3 miesiące!

Formalności ślubne w Kancelarii parafialnej

W celu zawarcia małżeństwa konkordatowego narzeczeni w Kancelarii parafialnej składają:

I Spotkanie w Kancelarii Parafialnej:

Osobiście uzgadniamy w kancelarii parafialnej termin I spotkania, które powinno się odbyć przynajmniej trzy miesiące przed planowaną datą ślubu

 • Dowody osobiste,
 • Świadectwa chrztu świętego, z adnotacją o bierzmowaniu wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed zgłoszeniem, (świadectwa przyjęcia sakramentu bierzmowania – jeśli nie jest wpisane w metryce chrztu),
 • Data i miejsce I Komunii św. – /z obrazka „Pamiątka I Komunii św.”/,
 • Ostatnie świadectwo katechizacji (z ostatniej klasy SP, Gimnazjum i Szkoły Średniej),
 • Świadectwa ukończenia Kursu Przedmałżeńskiego,
 • Zgoda Ks. Proboszcza – /jeżeli obydwoje narzeczeni są z innej parafii/
 • Biegła znajomość katechizmu pamięciowego /podstawowe prawdy wiary/
 • Osoba owdowiała – akt zgonu małżonka,
 • Osoba, której małżeństwo zostało uznane za nieważne, orzeczenie Sądu Kościelnego,
 • Osoba po rozwodzie cywilnym – sentencje wyroku rozwodowego. Jeżeli ta osoba nie jest znana Proboszczowi, powinna przedstawić dwóch świadków, którzy potwierdzą, że nie zawierała ślubu kościelnego.

II Spotkanie w Kancelarii Parafialnej

Termin ustalony na pierwszym spotkaniu w kancelarii parafialnej; jednak nie później niż dwa tygodnie przed ślubem

 • Zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach,
 • Świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej,
 • Zaświadczenie o odbyciu rozmów w Parafialnej Poradni Życia Rodzinnego,
 • Personalia dwóch świadków /imię i nazwisko oraz dokładne adresy zamieszkania/,
 • Trzy egzemplarze zaświadczenia o braku okoliczności wykluczających zawarcie związku małżeńskiego z Urzędu Stanu Cywilnego /mają trzy miesiące ważności/,
 • Zaświadczenia o spowiedzi – /w dniu ślubu przynoszą do zakrystii świadkowie/

Dzień Skupienia dla Narzeczonych

Odbywa się w Parafii św. Mikołaja w Bochni. W każdą II niedzielę miesiąca – godz. 12.00 (Szkolny Kościół).

Poradnia Rodzinna dla Narzeczonych

Katolicka Poradnia Rodzinna przy parafii Wniebowzięcia NMP w Nowym Wiśniczu (Dom Parafialny za Kościołem, ulica Ks. Białki 1).

Dwa spotkania w ramach przygotowania do Sakramentu Małżeństwa:

W miesiącach jesienno-zimowych (od września do marca) spotkania w Poradni odbywać się będą w każdą I sobotę miesiąca: od godz. 9.00–11.30 pierwsze spotkanie. Od godz. 12.00–14.00 drugie spotkanie.

W pozostałych miesiącach (kwiecień–sierpień), spotkania będą się odbywać w każdą I i III sobotę miesiąca w tych samych godzinach. Narzeczeni telefonicznie ustalają terminy dwóch spotkań.

Dyżur telefoniczny: każda środa w godz. 18.00–20.00.

Numer telefonu do Poradni: 784 928 970

 

małżeństwo