Podziękowanie za akcję „Kontener dla dzieci z ubogich rodzin w Cabo Verde”

PODZIĘKOWANIE ZA OKAZANE SERCE, POMOC I WSPARCIE

Siostry Misjonarki św. Piotra Klawera
Mindelo, Cabo Verde

Więcej szczęścia jest w dawaniu,
aniżeli w braniu.

Wspólnota Sióstr Misjonarek Świętego Piotra Klawera, pracująca na Wyspach Zielonego Przylądka-Afryka, pragnie, aby te słowa św. Pawła odczuli wszyscy, którzy przyczynili się do akcji kontener dla dzieci z ubogich rodzin w Cabo Verde. W sposób szczególny dziękujemy Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kobylu oraz parafianom z Kobyla, którzy swoją miłością i zaangażowaniem rozpalili gorliwością serca innych.

Przekazujemy głębokie wyrazy wdzięczności za bezinteresowną pomoc, otwarte serce i życzliwość, którą otrzymałyśmy w przekazanych dla dzieci darach. Jesteśmy niezmiernie wdzięczne za wielki gest dobroci i solidarności z ubogimi, za każdy dar serca, który uświadamia nam, że mamy wielu Przyjaciół, na których możemy liczyć. To piękne, że wśród nas – w tak trudnych czasach – są jeszcze tak wspaniali ludzie. Dziękujemy Wam za Wasze dobre i wrażliwe serca.

Niech Bóg wszystkim hojnie wynagrodzi ten gest dobroci i bezinteresownej miłości.

Z wyrazami wdzięczności, życzliwości oraz darem modlitwy
Siostra Jolanta Burdak
Cabo Verde, 14-10-2021

Poniżej zdjęcia z pakowania paczek w szkole ks. Jana Twardowskiego w Kobylu oraz zdjęcia z rozładunku kontenera w Cabo Verde.

Zdjęcia dzieci, które są w adopcji przez rodziny naszej parafii.