Triuduum Paschalne – Wielki Czwartek

Wielki Czwartek rozpoczyna w Kościele Triduum Paschalne – najważniejsze wydarzenie w roku liturgicznym. Czas ten przypomina o męce, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa.

Wieczorem w Wielki Czwartek 18.04.2019 roku odprawiana została Msza Wieczerzy Pańskiej, po której nastąpiło uroczyste przeniesienie Pana Jezusa do Ciemnicy, gdzie wierni będą się mogli modlić i adorować Najświętsze Ciało Chrystusa. Od tego momentu aż do wieczora w Wielką Sobotę w kościołach milkną dzwony i organy, a w zamian używa się drewnianych kołatek. Do momentu Wigilii Paschalnej ołtarze pozostają bez obrusa, świec i wszelkich ozdób.