Misterium Męki Pańskiej przygotowane przez młodzież

Piątkowego wieczoru 12 kwietnia 2019 roku przeżywaliśmy w naszym kościele Misterium Męki Pańskiej, które przygotowała młodzież ze szkoły, nauczyciele, rodzice i absolwenci.Dla wszystkich licznie zebranych w kościele wiernych uczestnictwo w tym Misterium było niezwykłym przeżyciem. Był to czas refleksji, zadumy, wzruszenia, a także niezwykła okazja do zastanowienia się nad sobą, nad swoimi słabościami, które to Jezus, nasz Odkupiciel, wziął na swoje barki i zaniósł na krzyżowe wzgórze, by tam odkupić nasze grzechy.