Spotkanie opłatkowe dla seniorów

W jedną ze styczniowych niedziel odbyło się spotkanie opłatkowe dla seniorów z naszej parafii. Było ono okazją do wspólnego kolędowania, złożenia sobie życzeń, wielu ciekawych rozmów, wspomnień i żartów. Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy Parafialnej Caritas, księdza proboszcza, Koła Gospodyń Wiejskich, członków Akcji Katolickiej i Rady Parafialnej. Wzięła w nim też udział Grupa młodzieżowa, starając się umilić seniorom czas.